Адмін.послуга з державної реєстрації розірвання шлюбу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

територіального управління

юстиції у Київській області

29 січня 2019 року № 47/6

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

з державної реєстрації розірвання шлюбу

 

Макарівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Головного територіального управління юстиції у Київській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

08001, Київська область, смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 27

2

Інформація щодо режиму роботи

Робочий час та графік прийому громадян:

вівторок з 9:00 до 20:00;

середа з 9:00 до 18:00;

четвер з 9:00 до 18:00;

п’ятниця з 9:00 до 18:00;

субота з 9:00 до 16:45.

Перерва на відпочинок з 13:00 до 13:45.

Вихідні дня – неділя, понеділок

 

Неприйомні дні:

- Кожна перша середа місяця - неприйомний санітарний день для обробки приміщення архівосховища Макарівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

 

В п’ятницю кожного тижня – працівниками відділу надаються безоплатно консультації з питань застосування сімейного та цивільного законодавства; витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

 

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Телефон (04578) 5-15-40

Адреса електронної пошти – vcs@mk.ko.drsu.gov.ua

Офіційний веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Київській області http://www.kyivobljust.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України                                             від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява подружжя, яке не має дітей, або одного з них, подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя

8

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

до відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

  1.  у разі розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України:

заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) (у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя – нотаріально засвідчена заява або прирівняна до неї);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

свідоцтво про шлюб (у разі його наявності);

документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення  від сплати державного мита;

  1. у разі розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України:

заява про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним;

свідоцтво про шлюб, а у разі його відсутності наявність в паспортах або паспортних документах відмітки (штампа) про шлюб;

документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення  від сплати державного мита

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявниками особисто.

2. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя.

3. Подання заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу з накладенням електронних цифрових підписів через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

            У разі розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8,50 грн.).

           У разі розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн.).

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісті, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану:

відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України – після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана;

відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України – у день подання відповідної заяви суб’єктом звернення

12

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.

2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.

3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

13

Результат надання адміністративної послуги

1. Складання актового запису про розірвання шлюбу в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про розірвання шлюбу.

2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу

14

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про розірвання шлюбу безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

 

 

« повернутися до списку новин

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *